(03) 9701 3421 info@afcs.org.au

Covid 19 Information Update

 

You can only have Five visitors in your Home.

Consider the size of your house as well.

All Centre-Based and Outdoor Activities Remain Cancelled

Essential home care services on-going you can ring us to book on 9701 3421.

Online social support and spiritual care. Ring the Chaplain on 0438 919 678

EMERGENCY ASSISTANCE AND SUPPORT
OVER-THE-PHONE SUPPORT AND INFORMATION DURING
THE CORONAVIRUS PANDEMIC

NATIONAL CORONA VIRUS LINE 1800 020 080

For more details https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19

Salamat Victoria. Because of your efforts, there are now 5 reasons to leave home:

1. Shopping for food and supplies that you need

2. Care and caregiving
3. Exercise and outdoor recreation
4. Work and education if you can’t do it from home
5. Visiting friends and family, only if needed.

But please use common sense, lives are counting on it. If we can stay home, we must stay home. Because although we are making great progress, there’s still a way to go. And staying apart, keeps us together.  

Full Victorian Government advisory in Tagalog:

Dinidirekta ng Gobyernong Victoria ang lahat ng mamamayang Victoria na manatili sa bahai upang bhgalan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19). Ang ilang mga paghihigpit ay niluwagan na at viral hanggang Lingo, ika-31 ng Mayo, 2020.

 Ikaw ngayon ay maari nang:
–Bisitahin ng Pamilya at mga natalie na kaibigan sa icon bahai – hanggang limang bisite sa pisang pagkakataon.
– Lumahok sa mga walling kontak na isport at mga libangan sa labas – mga grupo ng hanggang 10 tao ang pinapahintulutang magtipun-tipon.  – Magkaroon ng maillot na pagtitipon na hanggang 10 tao sa look ng lang mga pasilidad gaya ng mga lugar ng gambahan – kasaam ng pinakamaliit na belang ng mga tao na kailangan sa papapatakbo ng mga pasilidad.

 Iyan ngayon ay nangagahulugan na may liming dahlia para lumabas ng bahay.

1) Pamimili ng pagkain at mga gamut na kailangan.
2) Pangangalaga at pag-aalaga
3) Pag-ehersisyo at mga libangan sa labas
4) Trabaho at edukasyon kung hindi mo magagawa ito mula sa bahay
5) Pagbisita sa mga kaibigan at pamilya, kung kinakailangan.

Bagama’t ang mga paghihigpit ay unti-unting niluluwagan, mahalaga na patuloy kang magpanatili ng 1.5 netrong distansya sa pagina mo at ng iba at ugaliin ang tamang kalinisan.

Kung ikaw ay pwedeng manatili sa baya, dapat king manatili sa bahay. Ang pananatiling hiwalay ay pangangalaga sa bawat isa.

 Victorian Government of Health & Human Services Victorian Government.

DOWNLOAD THE LINK BELOW: